Czy ubezpieczyciel zwróci nam koszty leczenia prywatnego ?

Zgodnie z treścią art. 444 § 1 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Koszty wynikłe z uszkodzenia ciała albo wywołania rozstroju zdrowia to m.in.: koszty transportu poszkodowanego z miejsca zdarzenia do szpitala, koszty opieki lekarskiej, koszty opieki i pielęgnacji poszkodowanego, rehabilitacji (w tym Read more about Czy ubezpieczyciel zwróci nam koszty leczenia prywatnego ?[…]

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia jest właściwą drogą dla rekompensaty poniesionej szkody niemajątkowej. Bardzo często w naszej praktyce spotykamy się z Klientami, którzy doznali szkody niemajątkowej. Czas zatem przybliżyć sytuację poszkodowanego, jak i możliwości dochodzenia swoich praw, w szczególności dochodzenia w drodze pozwu zapłaty zadośćuczynienia.   Warto najpierw określić, czym jest szkoda niemajątkowa. Prawo do wypłaty Read more about Pozew o zapłatę zadośćuczynienia[…]

Stres pracownika a wypadek przy pracy

Żyjemy w czasach nieustającego napięcia i ciągłej pogoni za wyznaczonymi celami. Przyspieszenie życia widoczne jest najbardziej w sferze pracy, a nadmierne obciążenie obowiązkami w oczywisty sposób prowadzi do wzrostu poziomu stresu, często ponad wszelkie dopuszczalne normy. Lekarze dowiedli zaś, że obecny stale i codziennie stres jest główną przyczyną wielu chorób i schorzeń. Czy zatem stres Read more about Stres pracownika a wypadek przy pracy[…]

Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia

Szereg spraw powierzonych do prowadzenia Kancelarii dotyczy zapłaty zadośćuczynienia za doznanie cierpienia i krzywdy, najczęściej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Obok dochodzonej kwoty roszczenia głównego pojawia się również roszczenie dotyczące odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności dochodzonego zadośćuczynienia. Kwestią sporną w orzecznictwie jest natomiast data, od której odsetki takie winny być naliczane. Celem tego artykułu jest Read more about Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia[…]

Jakie są możliwości ochrony przed bezprawnym pozbawieniem energii elektrycznej?

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do niezakłóconego zamieszkiwania, prawo do codziennego funkcjonowania w godnych warunkach, możliwości utrzymania higieny, możliwości przygotowania posiłków. Zatem pozbawienie jednych z podstawowych mediów, jak woda i energia elektryczna, narusza te prawa w sposób oczywisty. Zgodnie z art. 6a ustęp 1 ustawy o ochronie praw lokatorów wynajmujący jest obowiązany do Read more about Jakie są możliwości ochrony przed bezprawnym pozbawieniem energii elektrycznej?[…]

Nieudany wyjazd na ferie- co dalej?

Świadczenie usług i organizowanie imprez turystycznych na podstawie umów konsumenckich zawiera w sobie odpowiedzialność organizatora, również w razie wyjazdu na ferie zimowe. Jaki jest zakres odpowiedzialności organizatora i jakie prawa nam przysługują? Pamiętajmy, że w sytuacji otrzymania przez klienta usługi o niskiej jakości lub zrealizowana jej tylko w części, klient ma prawo złożyć reklamację. Organizator Read more about Nieudany wyjazd na ferie- co dalej?[…]

Odpowiedzialność za zwierzęta

Posiadanie domowego zwierzęcia to wielka radość dla wszystkich domowników zajmujących się pupilem. Przygarnięcie kota czy psa nieodzownie łączy się jednak z odpowiedzialnością za to, co nasz podopieczny zrobi.   Odpowiedzialność cywilnoprawna Istnieje ogólna zasada zgodnie z którą to właściciel odpowiada za zachowanie swojego zwierzęcia. Gdy ono wyrządzi szkodę czy to na mieniu, czy też na Read more about Odpowiedzialność za zwierzęta[…]

Odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody związane z odpalaniem fajerwerków

Zabawa sylwestrowa już za nami, jednakże warto być świadomym, że odpalanie sztucznych ogni bywa niebezpieczne i wielokrotnie zdarzają się wypadki groźne dla zdrowia, a nawet życia. Co więcej, nieodpowiedzialne zachowanie połączone z fajerwerkami może zakończyć się odpowiedzialnością cywilną i karną. O odpowiedzialności organizatora imprezy za wyrządzoną szkodę jej uczestnikowi wypowiedział się Sąd Najwyższy – Izba Read more about Odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody związane z odpalaniem fajerwerków[…]

Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia

Kwestia wysokości należnego zadośćuczynienia zawsze jest kwestią indywidualną, ustalaną w oparciu o stan faktyczny każdej sprawy. Sąd kreuje przekonanie o należnej wysokości kwoty kierując się szeregiem wytycznych. Są to jednak wskazania niewiążące, a jedynie instruujące, jakie okoliczności winny być brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej kwoty należnego zadośćuczynienia. Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia jasno zostały przedstawione Read more about Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia[…]

Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane

Wiele słyszy się na temat mobbingu. Dobrze jest jednak wiedzieć kiedy rzeczywiście mamy z nim do czynienia, a kiedy jest to tylko subiektywne odczucie pracownika. Definicja mobbingu zawarta została w przepisie art. 943 kodeksu pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, Read more about Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane[…]