Przestępstwo zabójstwa połączone z rozbojem

Zbrodnia zabójstwa to szczególnie dotkliwa dla porządku społecznego zbrodnia, która podlega tym większej penalizacji, gdy powiązana jest z rozbojem. Taki przypadek przewidziany został jako typ kwalifikowany zabójstwa w art. 148 § 2 KK, tj. gdy zabicie człowieka nastąpiło w związku z rozbojem. Na tle stosowania tego przepisu powstały jednak pewne wątpliwości, które potrafią znacznie rzutować Read more about Przestępstwo zabójstwa połączone z rozbojem[…]

Instytucja potrącenia

Zastosowane prawidłowo potrącenie, będąc sposobem umorzenia wierzytelności, prowadzi do oszczędności kosztów związanych ze spełnieniem świadczeń, a w toku procesu wydatnie obniża społeczne koszty wymiaru sprawiedliwości i inne dolegliwości wynikające dla stron z kontynuowania procesu, co bezpośrednio wynika z treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 4 grudnia 2014 r. wydanego Read more about Instytucja potrącenia[…]