Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymienia szereg przestępstw, które stanowić mogą kolejne etapy tej samej działalności przestępczej. Nie dziwi więc, że jest to obszar, na którym często rozważane jest przyjmowanie konstrukcji czynu współukaranego.     Rozważania zacząć należy od ustalenia, co to są czyny współukarane i jakie mają znaczenie dla oceny rozmiaru winy Read more about Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[…]

Przestępstwo zabójstwa połączone z rozbojem

Zbrodnia zabójstwa to szczególnie dotkliwa dla porządku społecznego zbrodnia, która podlega tym większej penalizacji, gdy powiązana jest z rozbojem. Taki przypadek przewidziany został jako typ kwalifikowany zabójstwa w art. 148 § 2 KK, tj. gdy zabicie człowieka nastąpiło w związku z rozbojem. Na tle stosowania tego przepisu powstały jednak pewne wątpliwości, które potrafią znacznie rzutować Read more about Przestępstwo zabójstwa połączone z rozbojem[…]

Odpowiedzialność przy nieumyślnym przyczynieniu się do wypadku drogowego

Jak należy oceniać odpowiedzialność osoby, która nieumyślnie przyczyniła się do wypadku drogowego spowodowanego przez inną osobę, np. nakłoniła osobę nietrzeźwą do kierowania samochodem albo udostępniła jej swój samochód, nie mając zamiaru, by nietrzeźwy spowodował wypadek? Za podżeganie i pomocnictwo odpowiada się tylko z winy umyślnej (art. 18 § 2 i 3 KK), a więc w Read more about Odpowiedzialność przy nieumyślnym przyczynieniu się do wypadku drogowego[…]

Płatność zbliżeniowa z użyciem skradzionej karty płatniczej

Sytuacja, w której sprawca zabiera cudzą kartę płatniczą, a następnie posługuję się nią, przynosi wiele rozbieżności w orzecznictwie sądów. Sprawca może za pomocą tej karty  wypłacać pieniądze z bankomatu, jak i dokonywać płatności za nabywane towary lub usługi, przy czym może wpisywać znany mu PIN albo płacić zbliżeniowo. O ile przełamywanie zabezpieczeń typu PIN celem Read more about Płatność zbliżeniowa z użyciem skradzionej karty płatniczej[…]

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisem art. 150 kodeksu karnego wykonawczego wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Read more about Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności[…]

Przestępstwo znęcania się

Aktualnie obowiązujący kodeks karny stawia za przedmiot ochrony m.in. rodzinę. Najbardziej jaskrawym przykładem przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece jest zachowanie wypełniające znamiona przestępstwa określonego w dyspozycji art. 207 § 1 k.k., tj. przestępstwo znęcania się. Przytoczony przepis wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków rodziny jest przestępstwem i jak każde inne podlega karze. Każda osoba, która doznaje Read more about Przestępstwo znęcania się[…]

Odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody związane z odpalaniem fajerwerków

Zabawa sylwestrowa już za nami, jednakże warto być świadomym, że odpalanie sztucznych ogni bywa niebezpieczne i wielokrotnie zdarzają się wypadki groźne dla zdrowia, a nawet życia. Co więcej, nieodpowiedzialne zachowanie połączone z fajerwerkami może zakończyć się odpowiedzialnością cywilną i karną. O odpowiedzialności organizatora imprezy za wyrządzoną szkodę jej uczestnikowi wypowiedział się Sąd Najwyższy – Izba Read more about Odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody związane z odpalaniem fajerwerków[…]

Prawo do dozwolonej krytyki a przestępstwa zniesławienia (pomówienia) i zniewagi

  Prawo do ochrony dóbr osobistych, w tym prawa do dobrego mienia i zasłużonej renomy oraz czci, są przedmiotem ochrony zarówno konstytucjonalnej, jak i prawnokarnej. Zniesławienie (pomówienie) i znieważenie najczęściej pojawiają się w kontekście słownych utarczek pomiędzy osobami życia publicznego. Warto jest poznać różnice pomiędzy tymi typami przestępstw, zwłaszcza, że w życiu codziennym niejednokrotnie słów Read more about Prawo do dozwolonej krytyki a przestępstwa zniesławienia (pomówienia) i zniewagi[…]