Pozew o rozwód

Rozwodu nie da się przeprowadzić bez sądu, nie wystarczy tu nawet zgodne oświadczenie małżonków, czy dyspensa od księdza.  Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Właściwość miejscowa sądu Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu Read more about Pozew o rozwód[…]

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań na tle uregulowanych już ustawowo instytucji tj. rozliczenia majątkowe na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności, bezpodstawnym wzbogaceniu, czy regulacji dotyczących spółki cywilnej. Przeważająca część orzecznictwa Read more about Rozliczenia majątkowe między konkubentami[…]

Jakie są możliwości ochrony przed bezprawnym pozbawieniem energii elektrycznej?

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do niezakłóconego zamieszkiwania, prawo do codziennego funkcjonowania w godnych warunkach, możliwości utrzymania higieny, możliwości przygotowania posiłków. Zatem pozbawienie jednych z podstawowych mediów, jak woda i energia elektryczna, narusza te prawa w sposób oczywisty. Zgodnie z art. 6a ustęp 1 ustawy o ochronie praw lokatorów wynajmujący jest obowiązany do Read more about Jakie są możliwości ochrony przed bezprawnym pozbawieniem energii elektrycznej?[…]

Okres najmu auta zastępczego przy szkodzie całkowitej na pojeździe

Ruch drogowy nierozerwalnie wiąże się z kolizjami drogowymi. W sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu jest nieopłacalna, następuje tzw. szkoda całkowita. Jednocześnie na czas likwidacji szkody poszkodowanemu przysługuje prawo do użytkowania pojazdu zastępczego. Jaki czas najmu jest jednak uznawany za adekwatny do poniesionej szkody? Czy poszkodowany ma obowiązek zdać pojazd zastępczy tego samego dnia co odbiór Read more about Okres najmu auta zastępczego przy szkodzie całkowitej na pojeździe[…]

Kiedy możemy zwrócić kupiony towar, który nie ma wad?

Istnieje okres zakupów świątecznych, noworocznych i wyprzedaży. W tym czasie może zatem dojść do zakupu nietrafionego towaru. Co należy zrobić aby móc zakupiony towar bezproblemowo zwrócić i odzyskać zapłaconą kwotę? Zasadniczo konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia Read more about Kiedy możemy zwrócić kupiony towar, który nie ma wad?[…]

Odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody związane z odpalaniem fajerwerków

Zabawa sylwestrowa już za nami, jednakże warto być świadomym, że odpalanie sztucznych ogni bywa niebezpieczne i wielokrotnie zdarzają się wypadki groźne dla zdrowia, a nawet życia. Co więcej, nieodpowiedzialne zachowanie połączone z fajerwerkami może zakończyć się odpowiedzialnością cywilną i karną. O odpowiedzialności organizatora imprezy za wyrządzoną szkodę jej uczestnikowi wypowiedział się Sąd Najwyższy – Izba Read more about Odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody związane z odpalaniem fajerwerków[…]

Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego

Darowizna jest umową nazwaną, która pozwala na dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu.  W praktyce społecznej powstaje ona w wyniku realizacji uczuć i postaw, które niekiedy określa się jako „wyższe” w hierarchii takich zachowań – np. udzielenia wsparcia osobom dotkniętym nieszczęściami osobistymi, uzyskania przyjaźni, wdzięczności, realizacji ogólnych celów charytatywnych. Stanowi ona element grupy umów, które umożliwiają Read more about Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego[…]

Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia

Kwestia wysokości należnego zadośćuczynienia zawsze jest kwestią indywidualną, ustalaną w oparciu o stan faktyczny każdej sprawy. Sąd kreuje przekonanie o należnej wysokości kwoty kierując się szeregiem wytycznych. Są to jednak wskazania niewiążące, a jedynie instruujące, jakie okoliczności winny być brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej kwoty należnego zadośćuczynienia. Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia jasno zostały przedstawione Read more about Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia[…]

Czym jest umowa przedwstępna

Najczęściej z umową przedwstępną mamy do czynienia przy sprzedaży nieruchomości bądź innych rzeczy wartościowych. Warto zatem dowiedzieć się czym jest taka umowa i jakie zobowiązania za sobą pociąga. Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej np. strony umowy, przedmiot Read more about Czym jest umowa przedwstępna[…]

Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek

Najbliższej rodzinie zmarłego należy się zachowek, jeżeli zostali pominięci w testamencie lub w darowiznach dokonanych przed śmiercią. Kwestia zachowku bardzo często pojawia się na salach sądowych, warto zatem przedstawić najważniejsze cechy instytucji prawnej, jaką jest zachowek. W największym skrócie, zachowek stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego, Read more about Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek[…]