Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymienia szereg przestępstw, które stanowić mogą kolejne etapy tej samej działalności przestępczej. Nie dziwi więc, że jest to obszar, na którym często rozważane jest przyjmowanie konstrukcji czynu współukaranego.     Rozważania zacząć należy od ustalenia, co to są czyny współukarane i jakie mają znaczenie dla oceny rozmiaru winy Read more about Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[…]

Przestępstwo znęcania się

Aktualnie obowiązujący kodeks karny stawia za przedmiot ochrony m.in. rodzinę. Najbardziej jaskrawym przykładem przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece jest zachowanie wypełniające znamiona przestępstwa określonego w dyspozycji art. 207 § 1 k.k., tj. przestępstwo znęcania się. Przytoczony przepis wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków rodziny jest przestępstwem i jak każde inne podlega karze. Każda osoba, która doznaje Read more about Przestępstwo znęcania się[…]