Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymienia szereg przestępstw, które stanowić mogą kolejne etapy tej samej działalności przestępczej. Nie dziwi więc, że jest to obszar, na którym często rozważane jest przyjmowanie konstrukcji czynu współukaranego.     Rozważania zacząć należy od ustalenia, co to są czyny współukarane i jakie mają znaczenie dla oceny rozmiaru winy Read more about Czyny współukarane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[…]

Prawo do dozwolonej krytyki a przestępstwa zniesławienia (pomówienia) i zniewagi

  Prawo do ochrony dóbr osobistych, w tym prawa do dobrego mienia i zasłużonej renomy oraz czci, są przedmiotem ochrony zarówno konstytucjonalnej, jak i prawnokarnej. Zniesławienie (pomówienie) i znieważenie najczęściej pojawiają się w kontekście słownych utarczek pomiędzy osobami życia publicznego. Warto jest poznać różnice pomiędzy tymi typami przestępstw, zwłaszcza, że w życiu codziennym niejednokrotnie słów Read more about Prawo do dozwolonej krytyki a przestępstwa zniesławienia (pomówienia) i zniewagi[…]