Czy ubezpieczyciel zwróci nam koszty leczenia prywatnego ?

Zgodnie z treścią art. 444 § 1 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Koszty wynikłe z uszkodzenia ciała albo wywołania rozstroju zdrowia to m.in.: koszty transportu poszkodowanego z miejsca zdarzenia do szpitala, koszty opieki lekarskiej, koszty opieki i pielęgnacji poszkodowanego, rehabilitacji (w tym Read more about Czy ubezpieczyciel zwróci nam koszty leczenia prywatnego ?[…]

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia jest właściwą drogą dla rekompensaty poniesionej szkody niemajątkowej. Bardzo często w naszej praktyce spotykamy się z Klientami, którzy doznali szkody niemajątkowej. Czas zatem przybliżyć sytuację poszkodowanego, jak i możliwości dochodzenia swoich praw, w szczególności dochodzenia w drodze pozwu zapłaty zadośćuczynienia.   Warto najpierw określić, czym jest szkoda niemajątkowa. Prawo do wypłaty Read more about Pozew o zapłatę zadośćuczynienia[…]

Stres pracownika a wypadek przy pracy

Żyjemy w czasach nieustającego napięcia i ciągłej pogoni za wyznaczonymi celami. Przyspieszenie życia widoczne jest najbardziej w sferze pracy, a nadmierne obciążenie obowiązkami w oczywisty sposób prowadzi do wzrostu poziomu stresu, często ponad wszelkie dopuszczalne normy. Lekarze dowiedli zaś, że obecny stale i codziennie stres jest główną przyczyną wielu chorób i schorzeń. Czy zatem stres Read more about Stres pracownika a wypadek przy pracy[…]

Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia

Szereg spraw powierzonych do prowadzenia Kancelarii dotyczy zapłaty zadośćuczynienia za doznanie cierpienia i krzywdy, najczęściej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Obok dochodzonej kwoty roszczenia głównego pojawia się również roszczenie dotyczące odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności dochodzonego zadośćuczynienia. Kwestią sporną w orzecznictwie jest natomiast data, od której odsetki takie winny być naliczane. Celem tego artykułu jest Read more about Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia[…]

Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców w dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, bądź wpływa demoralizująco na dziecko. Stosownie do art. 111 § 1 KRO jednym z powodów pozbawienia władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka. Dopuszczenie się przez rodzica rażącego, w rozumieniu Read more about Władza rodzicielska a prawo do kontaktów[…]

Okres najmu auta zastępczego przy szkodzie całkowitej na pojeździe

Ruch drogowy nierozerwalnie wiąże się z kolizjami drogowymi. W sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu jest nieopłacalna, następuje tzw. szkoda całkowita. Jednocześnie na czas likwidacji szkody poszkodowanemu przysługuje prawo do użytkowania pojazdu zastępczego. Jaki czas najmu jest jednak uznawany za adekwatny do poniesionej szkody? Czy poszkodowany ma obowiązek zdać pojazd zastępczy tego samego dnia co odbiór Read more about Okres najmu auta zastępczego przy szkodzie całkowitej na pojeździe[…]

Nieudany wyjazd na ferie- co dalej?

Świadczenie usług i organizowanie imprez turystycznych na podstawie umów konsumenckich zawiera w sobie odpowiedzialność organizatora, również w razie wyjazdu na ferie zimowe. Jaki jest zakres odpowiedzialności organizatora i jakie prawa nam przysługują? Pamiętajmy, że w sytuacji otrzymania przez klienta usługi o niskiej jakości lub zrealizowana jej tylko w części, klient ma prawo złożyć reklamację. Organizator Read more about Nieudany wyjazd na ferie- co dalej?[…]

Odpowiedzialność za zwierzęta

Posiadanie domowego zwierzęcia to wielka radość dla wszystkich domowników zajmujących się pupilem. Przygarnięcie kota czy psa nieodzownie łączy się jednak z odpowiedzialnością za to, co nasz podopieczny zrobi.   Odpowiedzialność cywilnoprawna Istnieje ogólna zasada zgodnie z którą to właściciel odpowiada za zachowanie swojego zwierzęcia. Gdy ono wyrządzi szkodę czy to na mieniu, czy też na Read more about Odpowiedzialność za zwierzęta[…]

Odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody związane z odpalaniem fajerwerków

Zabawa sylwestrowa już za nami, jednakże warto być świadomym, że odpalanie sztucznych ogni bywa niebezpieczne i wielokrotnie zdarzają się wypadki groźne dla zdrowia, a nawet życia. Co więcej, nieodpowiedzialne zachowanie połączone z fajerwerkami może zakończyć się odpowiedzialnością cywilną i karną. O odpowiedzialności organizatora imprezy za wyrządzoną szkodę jej uczestnikowi wypowiedział się Sąd Najwyższy – Izba Read more about Odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody związane z odpalaniem fajerwerków[…]

Zadatek przy odstąpieniu od umowy

Zadatek jest popularnym sposobem zabezpieczenia roszczeń stron umowy przedwstępnej. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę ze skutków z tego wynikających i konieczności złożenia odpowiednich oświadczeń prawnych, aby móc skutecznie dochodzić zadatku, w tym odstąpienia od umowy w odpowiedniej formie. Kodeks cywilny stanowi, iż w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy Read more about Zadatek przy odstąpieniu od umowy[…]