Pozew o rozwód

Rozwodu nie da się przeprowadzić bez sądu, nie wystarczy tu nawet zgodne oświadczenie małżonków, czy dyspensa od księdza.  Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Właściwość miejscowa sądu Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu Read more about Pozew o rozwód[…]

Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny

Często zdarza się tak, że pomiędzy małżonkami dochodzi do rozkładu pożycia, lecz brak jest w tym zakresie orzeczenia sądu. Prawnie małżeństwo trwa dalej, ale faktycznie pojawiają się coraz to nowe problemy, w tym kogo obciąża obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Sąd Najwyższy nie prezentuje jednolitego stanowiska w kwestii oceny wpływu powstania pomiędzy małżonkami separacji faktycznej na Read more about Separacja faktyczna a zaspokajanie potrzeb rodziny[…]

Nieregularne płacenie rat alimentacyjnych jako przestępstwo niealimentacji

Zaniechanie płacenia rat alimentacyjnych na rzecz pokrzywdzonego przez okres co najmniej 3 miesięcy w sytuacji, gdy sprawca miał możliwość spełniania świadczeń na rzecz osoby uprawnionej, należy uznać za wystarczające dla przypisania przestępstwa niealimentacji, bez względu na to, jak długo wywołany czynem sprawcy stan się utrzymuje. W rezultacie więc, jeśli sprawca przez kolejne co najmniej trzy Read more about Nieregularne płacenie rat alimentacyjnych jako przestępstwo niealimentacji[…]

Wysokość świadczenia alimentacyjnego rodziców względem dziecka

Obowiązek alimentacyjny ciąży w mniejszym lub większym stopniu na każdym członku rodziny. W największym skrócie polega on na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Warto zaznaczyć, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kluczowym dla ustalenia jaka wartość świadczonych alimentów stanowi odpowiednią Read more about Wysokość świadczenia alimentacyjnego rodziców względem dziecka[…]