wrzesień 17, 2017

Wynagrodzenie

1-38.jpg

Mając na względzie pełną odpowiedzialność za powierzone sprawy klientów i troskę o ich interes, Kancelaria otwarta jest na indywidualne ustalanie zasad wynagradzania w oparciu o złożoność sprawy, jak i sytuację materialną Klienta.

Wynagrodzenie w przypadku udzielania porad prawnych uzależnione jest od stopnia złożoności problemu.

W razie prowadzenia w imieniu i na rzecz Klienta sprawy sądowej wysokość i sposób zapłaty wynagrodzenia ustalane są indywidualnie z Klientem. Na wysokość ustalonego wynagrodzenia wpływ ma charakter sprawy, stopień jej złożoności, wartość przedmiotu sporu oraz nakład pracy konieczny dla realizacji zlecenia zgodnie z interesem Klienta.

W sytuacji, gdy powierzona sprawa jest szczególnie skomplikowana, Kancelaria jest otwarta na zawarcie indywidualnego uzgodnienia w przedmiocie ustalenia tzw. success fee, tj. premii za sukces. Oznacza to, że obok podstawowego wynagrodzenia, w przypadku korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy, Kancelaria otrzymuje kwotę dodatkowego honorarium stanowiącego ustalony procent od uzyskanej kwoty.

Na życzenie klienta rozliczenie z Kancelarią może również następować w formie rozliczenia za przepracowane godziny, zgodnie z przedłożonym przez Kancelarię zestawieniem.

Kancelaria jest również otwarta na współpracę z podmiotami gospodarczymi na podstawie rozliczeń ryczałtowych, tj. stałego miesięcznego wynagrodzenia za udzielanie porad prawnych i bieżącą pomoc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Taka forma rozliczeń jest atrakcyjna ze względu na stały i przewidywalny miesięczny koszt obsługi prawnej.

Zachęcamy do uzyskania szczegółowych informacji za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.