Odliczenie kosztu operacji chirurgicznej w ramach ulgi rehabilitacyjnej

W orzecznictwie sądów administracyjnych konfrontują się dwa odmienne poglądy na temat dopuszczalności odliczenia od dochodu osoby fizycznej w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej kosztu operacji chirurgicznej. Rozbieżność ta opiera się na sporze co do traktowania operacji chirurgicznej jako zabiegu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o Read more about Odliczenie kosztu operacji chirurgicznej w ramach ulgi rehabilitacyjnej[…]

Tajemnica przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej

W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowały się dwa kierunki odnośnie rozumienia użytego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej pojęcia tajemnica przedsiębiorcy. Zgodnie z pierwszym z nich pojęcie tajemnica przedsiębiorcy utożsamia się z pojęciem tajemnica przedsiębiorstwa, której definicję zawiera art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej Read more about Tajemnica przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej[…]

Dziesiąty tydzień ciąży, a jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie wypracowano jednolitego stanowiska w zakresie oceny spełnienia wymogu pozostawania ciężarnej kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży jako warunek przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. w niektórych przypadkach tzw. becikowe jest jednakże do uzyskania również wtedy, gdy ciąża nie była badana przez ponad 10 tygodni. Read more about Dziesiąty tydzień ciąży, a jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka[…]