Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców w dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, bądź wpływa demoralizująco na dziecko. Stosownie do art. 111 § 1 KRO jednym z powodów pozbawienia władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka. Dopuszczenie się przez rodzica rażącego, w rozumieniu Read more about Władza rodzicielska a prawo do kontaktów[…]

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO

Wychodząc naprzeciw stale rosnącemu zainteresowaniu klientów odnośnie procedury uruchamiania ochrony danych osobowych w ramach wchodzącej w życie nowej polityki odnośnie przetwarzania i archiwizowania tego typu dokumentacji, Kancelaria wprowadza nowy cykl artykułów dot. RODO. Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 2016 roku nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Firmy działające na terenie UE, Read more about Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO[…]