Nieregularne płacenie rat alimentacyjnych jako przestępstwo niealimentacji

Zaniechanie płacenia rat alimentacyjnych na rzecz pokrzywdzonego przez okres co najmniej 3 miesięcy w sytuacji, gdy sprawca miał możliwość spełniania świadczeń na rzecz osoby uprawnionej, należy uznać za wystarczające dla przypisania przestępstwa niealimentacji, bez względu na to, jak długo wywołany czynem sprawcy stan się utrzymuje. W rezultacie więc, jeśli sprawca przez kolejne co najmniej trzy Read more about Nieregularne płacenie rat alimentacyjnych jako przestępstwo niealimentacji[…]

Roszczenie regresowe wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami

Komisant, tj. podmiot prowadzący komis, ma prawo dochodzenia roszczenia regresowego wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami. Takie prawo aktualizuje się np. w sytuacji, gdy komitent w umowie komisu złożył oświadczenie, że samochód jest wolny od wad prawnych i nie jest poszukiwany przez Policję, a mimo to w późniejszym okresie Read more about Roszczenie regresowe wobec komitenta za szkodę poniesioną wskutek powierzenia do sprzedaży rzeczy z wadami[…]

Instytucja potrącenia

Zastosowane prawidłowo potrącenie, będąc sposobem umorzenia wierzytelności, prowadzi do oszczędności kosztów związanych ze spełnieniem świadczeń, a w toku procesu wydatnie obniża społeczne koszty wymiaru sprawiedliwości i inne dolegliwości wynikające dla stron z kontynuowania procesu, co bezpośrednio wynika z treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 4 grudnia 2014 r. wydanego Read more about Instytucja potrącenia[…]

Jakie są możliwości ochrony przed bezprawnym pozbawieniem energii elektrycznej?

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do niezakłóconego zamieszkiwania, prawo do codziennego funkcjonowania w godnych warunkach, możliwości utrzymania higieny, możliwości przygotowania posiłków. Zatem pozbawienie jednych z podstawowych mediów, jak woda i energia elektryczna, narusza te prawa w sposób oczywisty. Zgodnie z art. 6a ustęp 1 ustawy o ochronie praw lokatorów wynajmujący jest obowiązany do Read more about Jakie są możliwości ochrony przed bezprawnym pozbawieniem energii elektrycznej?[…]

Okres najmu auta zastępczego przy szkodzie całkowitej na pojeździe

Ruch drogowy nierozerwalnie wiąże się z kolizjami drogowymi. W sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu jest nieopłacalna, następuje tzw. szkoda całkowita. Jednocześnie na czas likwidacji szkody poszkodowanemu przysługuje prawo do użytkowania pojazdu zastępczego. Jaki czas najmu jest jednak uznawany za adekwatny do poniesionej szkody? Czy poszkodowany ma obowiązek zdać pojazd zastępczy tego samego dnia co odbiór Read more about Okres najmu auta zastępczego przy szkodzie całkowitej na pojeździe[…]