Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zgodnie z przepisem art. 150 kodeksu karnego wykonawczego wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Read more about Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności[…]

Nieudany wyjazd na ferie- co dalej?

Świadczenie usług i organizowanie imprez turystycznych na podstawie umów konsumenckich zawiera w sobie odpowiedzialność organizatora, również w razie wyjazdu na ferie zimowe. Jaki jest zakres odpowiedzialności organizatora i jakie prawa nam przysługują? Pamiętajmy, że w sytuacji otrzymania przez klienta usługi o niskiej jakości lub zrealizowana jej tylko w części, klient ma prawo złożyć reklamację. Organizator Read more about Nieudany wyjazd na ferie- co dalej?[…]

Charakter prawny premii pracowniczej

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowe, ale nie jedyne prawo pracownika o charakterze majątkowym przysługującym mu od pracodawcy. Taki charakter ma m.in. premia pracownicza. Premia jest świadczeniem roszczeniowym, pracownik nabywa do niej prawo w przypadku spełnienia się warunków uprzednio określonych przez pracodawcę, najczęściej na podstawie obowiązującego regulaminu wynagradzania. Gdy pracownik spełni wszelkie przesłanki do przyznania mu premii, Read more about Charakter prawny premii pracowniczej[…]

Przestępstwo znęcania się

Aktualnie obowiązujący kodeks karny stawia za przedmiot ochrony m.in. rodzinę. Najbardziej jaskrawym przykładem przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece jest zachowanie wypełniające znamiona przestępstwa określonego w dyspozycji art. 207 § 1 k.k., tj. przestępstwo znęcania się. Przytoczony przepis wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków rodziny jest przestępstwem i jak każde inne podlega karze. Każda osoba, która doznaje Read more about Przestępstwo znęcania się[…]