Wesołych Świąt !

Korzystając z okazji Świąt pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom oraz Partnerom najserdeczniejsze i najszczersze życzenia: szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu. Zdjęcie pobrano ze strony www.adwokatura.pl  

Zadatek przy odstąpieniu od umowy

Zadatek jest popularnym sposobem zabezpieczenia roszczeń stron umowy przedwstępnej. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę ze skutków z tego wynikających i konieczności złożenia odpowiednich oświadczeń prawnych, aby móc skutecznie dochodzić zadatku, w tym odstąpienia od umowy w odpowiedniej formie. Kodeks cywilny stanowi, iż w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy Read more about Zadatek przy odstąpieniu od umowy[…]

Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego

Darowizna jest umową nazwaną, która pozwala na dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu.  W praktyce społecznej powstaje ona w wyniku realizacji uczuć i postaw, które niekiedy określa się jako „wyższe” w hierarchii takich zachowań – np. udzielenia wsparcia osobom dotkniętym nieszczęściami osobistymi, uzyskania przyjaźni, wdzięczności, realizacji ogólnych celów charytatywnych. Stanowi ona element grupy umów, które umożliwiają Read more about Umowa darowizny przy rażącej niewdzięczności obdarowanego[…]

Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia

Kwestia wysokości należnego zadośćuczynienia zawsze jest kwestią indywidualną, ustalaną w oparciu o stan faktyczny każdej sprawy. Sąd kreuje przekonanie o należnej wysokości kwoty kierując się szeregiem wytycznych. Są to jednak wskazania niewiążące, a jedynie instruujące, jakie okoliczności winny być brane pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej kwoty należnego zadośćuczynienia. Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia jasno zostały przedstawione Read more about Kryteria ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia[…]

Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane

Wiele słyszy się na temat mobbingu. Dobrze jest jednak wiedzieć kiedy rzeczywiście mamy z nim do czynienia, a kiedy jest to tylko subiektywne odczucie pracownika. Definicja mobbingu zawarta została w przepisie art. 943 kodeksu pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, Read more about Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane[…]