Stres pracownika a wypadek przy pracy

Żyjemy w czasach nieustającego napięcia i ciągłej pogoni za wyznaczonymi celami. Przyspieszenie życia widoczne jest najbardziej w sferze pracy, a nadmierne obciążenie obowiązkami w oczywisty sposób prowadzi do wzrostu poziomu stresu, często ponad wszelkie dopuszczalne normy. Lekarze dowiedli zaś, że obecny stale i codziennie stres jest główną przyczyną wielu chorób i schorzeń. Czy zatem stres Read more about Stres pracownika a wypadek przy pracy[…]

Charakter prawny premii pracowniczej

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowe, ale nie jedyne prawo pracownika o charakterze majątkowym przysługującym mu od pracodawcy. Taki charakter ma m.in. premia pracownicza. Premia jest świadczeniem roszczeniowym, pracownik nabywa do niej prawo w przypadku spełnienia się warunków uprzednio określonych przez pracodawcę, najczęściej na podstawie obowiązującego regulaminu wynagradzania. Gdy pracownik spełni wszelkie przesłanki do przyznania mu premii, Read more about Charakter prawny premii pracowniczej[…]

Czym jest urlop okolicznościowy i kiedy można z niego skorzystać?

Urlop okolicznościowy to potoczne określenie zwolnienia z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne zdarzenia i okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie. Katalog osób uprawnionych do urlopu okolicznościowego oraz liczbę przysługujących z tego tytułu dni wolnych od pracy określa rozporządzenie z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania Read more about Czym jest urlop okolicznościowy i kiedy można z niego skorzystać?[…]

Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane

Wiele słyszy się na temat mobbingu. Dobrze jest jednak wiedzieć kiedy rzeczywiście mamy z nim do czynienia, a kiedy jest to tylko subiektywne odczucie pracownika. Definicja mobbingu zawarta została w przepisie art. 943 kodeksu pracy. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, Read more about Mobbing a dyskryminacja i roszczenia z tym związane[…]

Zagadnienie czasu pracy

Dla każdego pracownika jedną z najważniejszych kwestii jest czas pracy który go obowiązuje. Wbrew temu co się zdaje, dokładne określenie czasu pracy nie jest proste i intuicyjne. W zrozumieniu tego zagadnienia pomóc powinien niniejszy artykuł. W pierwszej kolejności jednak ustalić należy co to jest czas pracy. Definicja ustawowa zawarta została w art. 128 par. 1 Read more about Zagadnienie czasu pracy[…]